Üzemeltető

A Sofia Design weboldalát (www.sofiadesign.hu, a továbbiakban: weboldal) Járosi Zsófia (2112 Veresegyház, Kökény utca 72/1., email: hello[kukac]sofiadesign.hu)  működteti.

Tárhelyszolgáltató

Servergarden Kft.
1139 Budapest, Váci út 99-105
Telefon: +36 1 432 31 33
Email: info@servergarden.hu

A weboldal használatával a látogató elfogadja az alábbi feltételeket, tudnivalókat:


Tartalom felhasználása


A sofiadesign.hu honlapon található teljes tartalom, vagy annak részlete, legyen az bármely szöveg, szövegrészlet, szövegelem, grafika, grafikai elem a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alá esik. A megjelenő tartalmak szerzői vagyoni jogainak jogosultja – amennyiben azt másként a tartalomban nem jelöli – a  sofiadesing.hu tulajdonosa, Járosi Zsófia (továbbiakban: Jogtulajdonos).


A weboldal egészének vagy egyes részeinek (szöveg, fotók stb.) bármilyen módon történő felhasználását, reprodukálását, átdolgozását, terjesztését, többszörözését, tárolását, nyilvános fórumon történő előadását a Jogtulajdonos megtiltja, és ha tudomására jut ilyen illetéktelen felhasználás, megkezdett naponként és felhasznált elemenként 15 000 Ft felhasználási díj megfizetése ellenében engedélyezi. A felhasználás szándékát, tényét, időtartamát, módját, mértékét felhasználó köteles a Jogtulajdonos felé írásban jelezni. Az írásban történő bejelentés elmulasztása nem mentesíti a felhasználót a fenti összeg megfizetése alól.

A felhasználási díjról Jogtulajdonos a felhasználás időtartama alatt minden hónap utolsó munkanapján átutalásos számlát állít ki, melynek teljesítési határideje a számla kiállítását követő 8. munkanap.


Amennyiben a felhasznált tartalmat a felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a felhasználó az ebből származó vagyoni előnyt köteles Jogtulajdonos számára átengedni.


A fentiektől eltérni kizárólag a Jogtulajdonos és a felhasználó előzetes írásbeli megállapodása alapján lehet.


A jelen felhasználási feltételek be nem tartása a jogosulatlan felhasználók számára jogkövetkezményekkel jár.


A honlap használatából, a honlapon található ötletek, javaslatok alkalmazásából eredő károkért Jogtulajdonos felelősséget nem vállal, azokat bárki csak a saját felelősségére alkalmazhatja.


A Weboldalon található külső hivatkozások (a sofiadesing.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll a honlap üzemeltetőjének befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a honlap üzemeltetője törli, vagy módosítja.